Galerij / Soorten

Dit jaar (vanaf maart, opening vogelhut) hebben we bij de vogelhut al een grote diversiteit aan dieren/vogels kunnen waarnemen.

Vogels: Appelvink, Blauwe Reiger, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Fitis, Gaai, Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Glanskop, Goudhaantje, Goudvink, Groenling, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, IJsvogel, Kleine Karekiet, Koolmees, Koperwiek, Kraai, Krakeenden, Merel, Pimpelmees, Putter, Roodborstje, Staartmees, Spotvogel, Spreeuw, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Turkse Tortel, Vink, Waterhoentje, Wilde eenden, Winterkoninkje, Witgatje, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zwaluw, Zwartkop.

Spechten: Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte specht, Zwarte Specht.

Roofvogels*: Buizerd, Slechtvalk, Sperwer, Torenvalk.
*(alleen in de lucht of op afstand van de vogelhut waargenomen)

In het water: Alpenwatersalamanders, Bruine en Groene kikkers, Pad.

Vlinders: Bont Zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Klein Koolwitje, Oranjetipje. Gehakkelde aurelia, Oranje zandoogje, Atlanta, Landkaartje.

Zoogdieren: Haas, Ree, Veldmuis, Vos.

Je kan ons ook volgen op:
www.facebook.com/groups/vogelhutwettensbroek
www.instagram.com/vogelhutwettensbroek

Onderstaand foto’s van rond de vogelhut:
– Vogels
– In het water (kikkers, watersalamander)
– Libelles
– Vlinders
– Zoogdieren

In het water

Libelles

Vlinders

Zoogdieren rond de Poel