Galerij / Soorten

Vanaf maart 2021 hebben we bij de vogelhut al een grote diversiteit aan dieren/vogels kunnen waarnemen. (Zie in onderstaand galerij de fotos gemaakt vanuit de vogelhut)

Vogels: Appelvink, Blauwe Reiger, Bonte Vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosrietzanger, Ekster, Fitis, Gaai, Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Glanskop, Goudhaantje, Goudvink, Grasmus, Groenling, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, IJsvogel, Keep, Kleine Karekiet, Koolmees, Koperwiek, Kraai, Krakeenden, Matkop, Merel, Pimpelmees, Putter, Roodborstje, Staartmees, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Turkse Tortel, Vink, Waterhoentje, Wilde eenden, Winterkoninkje, Witgatje, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zwaluw, Zwartkop.

Spechten: Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte specht, Zwarte Specht.

Roofvogels*: Buizerd, Slechtvalk, Torenvalk.
*(alleen in de lucht of op afstand van de vogelhut waargenomen)

In het water: Alpenwatersalamanders, Bruine en Groene kikkers, Pad.

Vlinders: Bont Zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Klein Koolwitje, Oranjetipje. Gehakkelde aurelia, Oranje zandoogje, Atlanta, Landkaartje.

Zoogdieren: Egel, Haas, Konijn, Ree, Veldmuis, Vos.

Je kan ons ook volgen op:
www.facebook.com/groups/vogelhutwettensbroek
www.instagram.com/vogelhutwettensbroek

Onderstaand foto’s van rond de vogelhut:
– Vogels
– In het water (kikkers, watersalamander)
– Libelles
– Vlinders
– Zoogdieren


Korte film
groene specht
neemt een zandbad

https://www.youtube.com/watch?v=dUQBwYuOvdE&t=2s


Korte film:
blauwe reiger
op zoek naar eten

https://youtu.be/D3EIRicJPXo


Sperwer neemt bad bij vogelhut Tussen de Lindes
Gaai neemt een verfrissend bad bij Vogelhut Tussen de lindes

Vogels gefotografeerd in Nuenen / Heerendonk rond de poel.

In het water

Libelles

Vlinders

Zoogdieren rond de Poel